La-And Auto Tehnički pregled

BRZO KVALITETNO I POVOLJNOREGISTRACIONA NALEPNICA

La-And Auto je od 2013. godine, ovlašćen od strane
MUP-a, da izdaje registracione nalepnice fizičkim i pravnim licima bez odlaska stranke u policiju.

Fizička lica:

-Saobraćajna dozvola;
- Lična karta (vlasnik vozila lično);
- Polisa osiguranja;

Pravna lica:

- Saobraćajna dozvola;
- Polisa osiguranja;
- Kopija apr-a;
- Ovlašćenje firme, koje glasi na osobu koja registruje vozilo, na memorandumu firme;

Ceo postupak izdavanja nalepnice traje 10-ak min.

Naša preporuka