La-And Auto Tehnički pregled

BRZO KVALITETNO I POVOLJNOREGISTRACIJA VOZILA

Bez odlaska u MUP - Lično vlasnik vozila:

- Usluga odlaska u MUP;

- Usluga plaćanja poreza;

- Usluga popunjavanja kupoprodajnog ugovora i ovlašćenja;

- Uplatno mesto;

Sa nama je registracija vozila jednostavnija.

Naša preporuka