La-And Auto Tehnički pregled

BRZO KVALITETNO I POVOLJNOTEHNIČKI PREGLED

La-And Auto je ovlašćen od strane MUP-a, da vrši tehničke preglede za sledeće vrste vozila:

- Putnička;

- Teretna (do 5T NDM);

- Motocikle;

- Lake prikolice (do 750 kg);

Tehnički pregled možete zakazati OVDE

Naša preporuka